Chính sách Nhân sự của Little Garden Beauty and Spa được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo - phát triển, lương - thưởng - phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Việc Làm Khối Chi Nhánh

Việc Làm Khối Văn Phòng

CƠ HỘI VIỆC LÀM KHỐI CHI NHÁNH

KỸ THUẬT VIÊN
Số lương cần tuyển
30 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM, Bình Dương
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

THU NGÂN/LỄ TÂN
Số lương cần tuyển
10 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM, Bình Dương
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

TƯ VẤN VIÊN SPA
Số lương cần tuyển
10 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM, Bình Dương
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

ỨNG TUYỂN

QUẢN LÝ SPA
Số lương cần tuyển
5 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM, Bình Dương
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

KỸ THUẬT VIÊN PHUN XĂM
Số lương cần tuyển
10 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM, Bình Dương
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

TƯ VẤN VIÊN HỌC VIỆN
Số lương cần tuyển
2 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

ĐIỀU DƯỠNG SPA
Số lương cần tuyển
10 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
Nhận hồ sơ liên tục

ỨNG TUYỂN

CƠ HỘI VIỆC LÀM KHỐI VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Số lương cần tuyển
3 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
31/05/2022

ỨNG TUYỂN

TRƯỞNG HỌC VIỆN
Số lương cần tuyển
1 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
31/05/2022

ỨNG TUYỂN

GIẢNG VIÊN HỌC VIỆN
Số lương cần tuyển
1 nhân viên
Địa điểm làm việc
TP HCM
Ngày hết hạn nộp hồ sơ
31/05/2022

ỨNG TUYỂN